Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับยาได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับยาได้หรือไม่ อาหารสายยาง อารหารปั่นผสม เป็น อาหารสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับให้ใช้รักษาผุ้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารของผู้ป่วย การได้รับสารอาหารและสารน้ำมีผลต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความจำเป็นสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายและจิตใจ

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมท่อน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบนบ้าน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมท่อน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบนบ้าน เชื่อว่าผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ หลายคนเคยประสบปัญหา ท่อน้ำรั่ว จากห้องน้ำด้านบนลงมาที่ฝ้าเพดาน ทำให้เกิดรอยด่าง

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: การตรวจรับบ้านในส่วนระบบไฟฟ้า เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ

บริหารจัดการอาคาร: การตรวจรับบ้านในส่วนระบบไฟฟ้า เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ ระบบไฟฟ้านั้นเป็นระบบพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการอยู่อาศัย แต่เมื่อถึงเวลาที่ผู้ซื้อต้องตรวจรับบ้านก่อนโอนเป็นเจ้าของ ระบบไฟฟ้าในบ้านก็มักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ในภายหลัง บทความนี้จึงขอเป็นตัวช่วยให้ผู้ซื้อตรวจระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุด ก่อนตัดสินใจเซ็นตรวจรับบ้านและเข้าอยู่อาศัย เพื่อไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาระบบไฟฟ้าในบ้านในภายหลัง