Categories
News

12 ประเทศในเอเชียติด 25 อันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่เสี่ยงตาย

ในรายชื่อประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก 50 อันดับเพื่อความปลอดภัยนั้น 12 ใน 25 จุดหมายปลายทางที่อันตรายที่สุดเป็นประเทศในเอเชีย
แม้ว่าจะมีคำแนะนำและรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนมากมาย แต่ประเทศในเอเชียกลับทำได้ไม่ดีนักในดัชนีความปลอดภัย ล่าสุดที่ เผยแพร่โดยเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันภัย The Swiftest

การจัดอันดับพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ อัตราการฆาตกรรม อัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางบก อัตราการเสียชีวิตจากพิษ อัตราการตายจากสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ปีชีวิตที่สูญเสียไปเนื่องจากโรคติดต่อ ปีชีวิตที่สูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บและความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

อินเดีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ไทย อิหร่าน อุซเบกิสถาน คีร์กีสถาน มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ติด 25 อันดับแรกของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ขณะที่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอลและสิงคโปร์อยู่ใน 25 อันดับสุดท้าย แอฟริกาใต้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว

รายการนี้จัดอันดับให้อินเดียเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดอันดับสอง และสิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด
จาก 50 ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด อินเดียมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากสภาวะสุขอนามัยที่ไม่ดีสูงที่สุด (18.6 ต่อประชากร 100,000 คน) ช่องว่างด้านความมั่งคั่งอย่างมากของประเทศยังถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน โดยมีประชากรกว่า 1.3 พันล้านคนที่อาศัยอยู่ในความยากจนและมีสภาพ ความเป็นอยู่ ที่ ย่ำแย่

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีอัตราการฆาตกรรมและการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำ และมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ำ Swiftest ระบุว่าความปลอดภัยของสิงคโปร์มีโทษสูงสำหรับอาชญากรรมในประเทศและการเฝ้าระวังของตำรวจที่กว้างขวาง

ในบรรดาประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมสูงที่สุด ฟิลิปปินส์และอินเดียอยู่ใน 10 อันดับแรก
ประเทศในเอเชียครองรายชื่อประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนมากที่สุด โดยซาอุดีอาระเบีย ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อิหร่าน กัมพูชา และจีนครอง 7 ใน 10 อันดับ

จีน อิหร่าน คีร์กีสถาน เวียดนาม อุซเบกิสถาน และซาอุดีอาระเบีย ถูกระบุว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากสารพิษสูงที่สุด แม้ว่าเหตุการณ์พิษในจีนจะถูกสงสัยว่ามีการรายงานน้อยเกินไป

หกประเทศในเอเชียถูกระบุว่ามีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากสภาวะสุขอนามัยที่ไม่ดีสูงสุด ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไทย และเกาหลีใต้